Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

6315 2038
Reposted fromamatore amatore viawasteland wasteland
karcia
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viawasteland wasteland
karcia
karcia
Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich podróży zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla, choć to ostatnie to raczej w przypadku kobiet. A w miarę upływu czasu coraz trudniej jest poznawać kogoś nowego, bo zamykamy się na takie doznania, stajemy się coraz bardziej cyniczni i podejrzliwi. Nie jesteśmy w stanie już się otworzyć, tak jak to było, kiedy się miało osiemnaście lat. 
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaschiza schiza
karcia
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaschiza schiza
karcia
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viamirabell mirabell
karcia
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow viamirabell mirabell
karcia
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland

April 23 2017

karcia
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viaRozaa Rozaa
karcia
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakonwalia konwalia

March 26 2017

karcia
Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa?
Reposted fromCharless Charless viaRozaa Rozaa
karcia
I chyba znów mi się tylko zdawało
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaRozaa Rozaa
karcia
Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść.
— Haruki Murakami - Na południe od granicy, na zachód od słońca

March 24 2017

karcia
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viaRozaa Rozaa
karcia
5440 209c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaRozaa Rozaa

March 19 2017

karcia
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRozaa Rozaa
karcia
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
karcia
Sprawiłeś, że czułam się bardzo dobrze, a potem sprawiłeś, że czułam się bardzo źle. Więc zdecydowałam się przestać odczuwać. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
karcia
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viaRozaa Rozaa
karcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl