Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

karcia
8893 9674
Reposted fromsilence89 silence89 viaIriss Iriss

September 17 2017

karcia
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakatalama katalama
karcia

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaromantycznosc romantycznosc
karcia

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaromantycznosc romantycznosc
karcia
gdy wydaje mi się, że udało mi się ruszyć dalej i zapomnieć, gdy przestaję sprawdzać codziennie wszystkie Twoje social media, gdy nie odtwarzam w swojej głowie wszystkich naszych rozmów, gdy próbuję zacząć od nowa.
właśnie wtedy, z niewyobrażalną wręcz siłą uderza mnie tęsknota za Tobą. i to drżenie serca. i cholerne przeświadczenie, że to miałeś być Ty. tylko Ty.
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
karcia
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viazoou zoou
karcia
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viazoou zoou
karcia
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido

October 08 2017

karcia
8893 9674
Reposted fromsilence89 silence89 viaIriss Iriss

September 17 2017

karcia
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakatalama katalama
karcia

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaromantycznosc romantycznosc
karcia

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaromantycznosc romantycznosc
karcia
gdy wydaje mi się, że udało mi się ruszyć dalej i zapomnieć, gdy przestaję sprawdzać codziennie wszystkie Twoje social media, gdy nie odtwarzam w swojej głowie wszystkich naszych rozmów, gdy próbuję zacząć od nowa.
właśnie wtedy, z niewyobrażalną wręcz siłą uderza mnie tęsknota za Tobą. i to drżenie serca. i cholerne przeświadczenie, że to miałeś być Ty. tylko Ty.
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
karcia
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viazoou zoou
karcia
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viazoou zoou
karcia
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakatalama katalama
karcia

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaromantycznosc romantycznosc
karcia

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaromantycznosc romantycznosc
karcia
gdy wydaje mi się, że udało mi się ruszyć dalej i zapomnieć, gdy przestaję sprawdzać codziennie wszystkie Twoje social media, gdy nie odtwarzam w swojej głowie wszystkich naszych rozmów, gdy próbuję zacząć od nowa.
właśnie wtedy, z niewyobrażalną wręcz siłą uderza mnie tęsknota za Tobą. i to drżenie serca. i cholerne przeświadczenie, że to miałeś być Ty. tylko Ty.
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
karcia
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl